Mikä ihme helluntalaisuus?

mikc384-helluntai-.png

”Mitä eroa on helluntalaisuudella ja kristillisyydellä?” Näinkin joskus kysytään.

Vastaus on helppo: ”Ei mitään.” Helluntalaisuus on kristillisyyttä.

Helluntalaisuuden juuret ovat uskonpuhdistuksessa ja sen pohjalta syntyneessä hengellisessä liikehdinnässä.

Suomessa helluntailiikkeeseen kuuluvia on noin 50 000. Maailmalla helluntailiike on suurin kristinuskon protestanttinen suunta. Helluntaliikkeeseen ja siitä vaikutteita saaneisiin seurakuntiin/kirkkokuntiin kuuluu neljäsosa maailman noin kahdesta miljardista kristitystä, ts. 500 miljoonaa ihmistä.

Uskomme kristillisen seurakunnan yhteisen sisällön, joka meille suomalaisille tutuimmillaan on tiivistetty  Apostoliseen uskontunnustukseen.

Teologisessa kielessä on monia sanoja, jotka ovat asiaan perehtyneille tuttuja, mutta eivät välttämättä puhu mitään sellaisille, joille uskon termistö on vieras. Seuraavassa uskomme pääkohtia – toivon mukaan mahdollisimman kansantajuisesti selitettynä.

Uskomme pääkohtia

1. Raamattu

Uskomme, että Raamattu on Jumalan Sana. Uskomme, että Raamatusta edelleen voi ammentaa eväitä elämään. Raamattu on oppimme perusta. 

2. Jumala

Uskomme yhteen, iankaikkiseen Jumalaan kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Uskomme, että Jumala on taivaan ja maan luoja. 

3. Jeesus Kristus

Uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että Hän ristinkuolemallaan sovitti maailman synnin. Jeesuksen ylösnousemus antaa Häneen uskovalle toivon iankaikkisesta elämästä.

4. Ihminen

Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, hänen yhteytensä Jumalaan eheytyy: hänestä tulee Jumalan lapsi.

5. Pyhän Hengen työ

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen. Tällöin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä ja jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi.

Uskomme, että uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä vaikuttaen myönteisesti elämän ympäristössään.

6. Seurakunta

Uskomme, että kaikki Jeesukseen uskovat – eri paikkakunnilta, eri maista tai seurakunnista/kirkkokunnista – kuuluvat yhteen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen. Paikallinen seurakunta on mahdollisuus kokea tätä yhteyttä.

Seurakuntamme tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

7. Kaste

Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan. 

8. Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. 

 

Mainokset